STV SA

TITLURI DE CĂLĂTORII METROPOLITANE

CĂLĂTORII METROPOLITANE
Tip călătorie metropolitană Tarif (lei cu TVA)
O călătorie / 90 minute 3,00
2 Călătorii / 90 minute 6,00
10 Călătorii / 90 minute 25,00
CĂLĂTORII METROPOLITANE INTEGRATE CU METROUL
Tip călătorie metropolitană integrată Tarif (lei cu TVA)
O călătorie / 120 minute 5,00
2 călătorii / 120 minute 10,00
10 călătorii / 120 minute 45,00

Călătoriile sunt titluri de călătorie care pot fi încărcate pe cardul de transport și se validează în mod obligatoriu la echipamentele electronice montate în acest scop în mijloacele de transport public.

Contravaloarea călătoriilor este dedusă de pe cardul de transport, odată cu validarea cardului.

Plata călătoriei metropolitane permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, în limita a 90 de minute.

Călătoriile metropolitane integrate cu metroul permit utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov și a metroului, timp de 120 de minute.

Dacă valabilitatea titlului de călătorie expiră înainte de a efectua integral călătoria cu mijloacele de transport public de suprafață, este necesară achitarea unei noi călătorii, prin validarea cardului, pentru a putea continua călătoria. În schimb, dacă accesul la metrou se realizează în limita celor 120 de minute, călătoria cu metroul poate fi continuată fără a fi necesară o nouă validare a cardului.

Pe cardul Activ pot fi încărcate maximum 50 de călătorii, iar pe cardul Multiplu pot fi încărcate maximum 30 de călătorii.

Cardul Activ nominal nu este transmisibil, iar la prima emitere este gratuit. La a doua emitere, prețul cardului este de 4,7 lei.

Cardul Activ nenominal este transmisibil și se emite contra sumei de 3,7 lei.

Cardul Multiplu este transmisibil și se emite gratuit, cu condiția ca acesta să fie încărcat cu minimum 2 călătorii. Termenul de valabilitate al călătoriilor încărcate pe cardul Multiplu este de 60 de zile de la data achiziției. Cardul Multiplu nu este reîncărcabil.

Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati Societatii de Transport Bucuresti