STV SA

REDUCERI SI GRATUITATI

Sunt scutite de plata taxelor de calatorie pe liniile preorasenesti (regionale) urmatoarele categorii de persoane:

 •  copiii cu varsta sub 7 ani
 •  veteranii, invalizii si vaduvele de razboi, cu domiciliul stabil in localitate
 •  revolutionarii şi urmasii celor decedati în Revolutia din Decembrie 1989, cu domiciliul stabil in localitate
 •  fostii detinuti politici, deportati, cu domiciliul stabil in localitate
 •  persoane persecutate politic, detasamente munca fortata
 •  persoanele cu handicap – se vor legitima cu un document standard eliberat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din fiecare judet, respectiv sector din municipiul Bucuresti, denumit Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafata. Primesc legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistentii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Cu domiciliul stabil in localitate.
 • Elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protective speciala, in conditiile legii, sau tutela, pe tot parcursul anului calendaristic, precum si pentru studentii orfani sau provenitii din casele de copii pe tot parcursul anului universitar. Beneficiarii trebuie sa frecventeze cursurile la zi a unitatilor de invatamant obligatoriu, professional si liceal acreditat/autorizat sau institutiile de invatamant superior acreditate, si sa se respecte conditiile de varsta, cu domiciliul pe teritoriul unui UAT-membru ADTPBI si care frecventeaza o unitate de invatamant din localitate.

Documentele care se solicită de către Direcţia Generala STB SA – Serviciul Administrativ si Logistic, in vederea eliberării/prelungirii valabilitatii cardurilor de călătorie atribuite beneficiarilor Legilor 189/2000, 118/1990 si 341/2004 sunt urmatoarele:

1. Pentru beneficiarii Legii 189/2000 – persoane persecutate politic, detasamente de munca fortata (titular sau sot supravietuitor):

 • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.A.P.S. Bucureşti (original)
 • act de identitate (original si copie)
 • ultimul talon de pensie la această lege

2. Pentru beneficiarii Legii 118/1990 – fosti detinuti politici (persoane persecutate din motive politice, titular sau sot supravietuitor):

 • hotararea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.P.A.S. (original)
 • actul de identitate (original şi copie)
 • ultimul talon de pensie la această lege

3. Beneficiarii Legii 341/2004 vor avea certificatul de Revolutionar, in original si copie si actul de identitate in original si copie. Beneficiarii Legii 341/2004, care au predat Certificatul de Revolutionar original pentru preschimbare, vor avea copie certificat de Revolutionar, copie Proces-Verbal de predare certificat si actul de identitate in original

4. Beneficiarii HCGMB 33/2011, respective angajatii Primariei Municipiului Bucuresti si ai institutiilor PMB, circula in baza legitimatiei de serviciu
Pentru veteranii de razboi, eliberarea cardului de identitate se face prin reprezentantii ANVR ai fiecarui sector + ANVR Ilfov.
Termenul de valabilitate al cardului de calatorie este 1 an. Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procura notariala.
Pentru categoriile de beneficiari de gratuitate care preschimba vechea legitimatie de calatorie in carduri de calatorie, se va preda, obligatoriu, vechea legitimatie.

Nota: In conformitate cu prevederile HCGMB nr. 139/2006, gratuitatile acordate diferitelor categorii de calatori nu sunt valabile si pe liniile EXPRES de autobuze 780 si 783, liniilor preorasenesti (regionale) si a liniilor special.

Documentele necesare pentru procurarea abonamentelor cu tarif redus sunt:

ELEVII SI STUDENTII CURS DE ZI
Elevii in varsta de pana la 21 de ani, din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal acreditat/autorizat, din unitatile de invatamant de pe teritoriul localitatii precum si studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditata de pe teritoriul localitatii, in varsta de pana la 26 de ani, cu domiciliul pe teritoriul unui UAT-membru ADTPBI si care frecventeaza o unitate de invatamant din localitate.

Elevi 

 • Carnetul de elev vizat pentru anul in curs cu semnatura si stampila unitatii de invatamant emitenta
 • Certificat de nastere / C.I. / Pasaport / Carte de rezidenta rezidenta (documentul se va prezenta doar pentru consultare fara a fi scanat)

Studenţi si elevi ai scolilor posliceale

 • Legitimatia de student pentru reducere transport cu mentiunea “curs de zi” sau “IF”( invatamant cu frecventa), certificata prin semnatura si stampila unitatii de invatamant emitenta
 • Carnet de elev vizat pentru anul in curs cu menţiunea “curs de zi” sau “IF”( învatamant cu frecventa), certificata prin semnatura si stampila unitatii de invatamant emitenta (pentru persoanele ce urmează cursurile unei scoli postliceale)
 • C.I. / Pasaport / Carte de rezidenta (documentul se va prezenta doar pentru consultare fara a fi scanat);
 • Certificat de casatorie/ Hotarari ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cand intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate)

DONATORI ONORIFICI DE SANGE:
In temeiul Legii nr. 282/05.10.2005 Republicată şi a Hotararii nr. 1364/04.10.2006, donatorii de sânge au dreptul la abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun.
Eliberarea abonamentului se face in baza adeverintei de donator si a actului de identitate, in termen de 1 (una) luna calendaristica de la data donarii, dupa cum urmeaza:

 • in cazul în care clientul nu detine abonament valabil pe card, se poate prezenta pentru eliberarea acestuia in termen de 1 (una) luna de la data donarii. Perioada de valabilitate a abonamentului începe din data prezentării la punctul de vânzare sau din ziua imediat următoare.
 • in cazul în care, la data donarii, clientul detine deja abonament valabil pe card, se poate prezenta pentru prelungirea valabilittii acestuia pentru incă 1 (una) luna incepand cu ziua imediat următoarea celei în care expira cel existent.

Atentie! Reincarcarea titlurilor de calatorie la tarif redus se realizează numai la Centrele de Emitere şi Reincărcare Carduri.

Pentru mai multe informatii cu privire la eliberare abonamente, documente necesare pentru abonamente, tarife, etc. va rugam sa va adresati Societatii de Transport Bucuresti