STV SA

SUPRATAXA

Suprataxa

Suprataxa este un titlu de călătorie cu tarif special, în valoare de 80 lei, emisă în momentul controlului persoanelor care nu dețin titlu de călătorie valabil și validat sau documente care atestă gratuitatea.

În cazul în care suprataxa este achitată pe loc, agenții de control nu mai întocmesc proces-verbal de contravenție.

Cardul de suprataxă permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov, doar în ziua în care a fost emis, până la ora 24:00, iar ulterior valabilitatea acestuia expiră.

Conform prevederilor legale în vigoare, cardul de suprataxă intră în categoria documentelor cu regim special și poate fi eliberat fără bon fiscal.

La cerere, poate fi eliberată factura fiscală aferentă cardului de suprataxă, la sediul nostru din Calea Șerban Vodă nr. 164-168, sector 4, București, pe baza cardului de suprataxă și a actului de identitate.

Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati Societatii de Transport Bucuresti