STV SA

Conducerea Consiliului de Administraţie al
S.C. “Serviciului Transport Voluntari” S.A.

Stelică IONIȚĂ
Presedinte

Carmen – Mariana GEORGESCU
Membru CA

Anișoara CONSTANTIN
Membru CA

Ioana – Diana – Maria TOMA
Membru CA

 Ioana – Teodora CONSTANTINESCU
Membru CA