STV SA

Situatii Financiare

Situatii Financiare 2022
Bilant 31.12.2022 Vizualizeaza
Notele explicative la situatiile financiare anuale la 31.12.2022  Vizualizeaza
Raport cenzori privind verificarea si certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere 31.12.2022  Vizualizeaza
Raportul auditorului independent cu privire la situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2022- nr 4256  Vizualizeaza
Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2022  Vizualizeaza
Situatia incasarilor si platilor perioada 01.01.2022-31.12.2022  Vizualizeaza
Situatia modificarilor de capital propriu la 31.12.2022  Vizualizeaza
Situatii Financiare 2021
Bilant 31.12.2021 Vizualizeaza
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2021 Vizualizeaza
Situatia modificarilor de capital propriu 31.12.2021 Vizualizeaza
Situatia incasarilor si platilor 31.12.2021 Vizualizeaza
Raportul de audit 31.12.2021 Vizualizeaza
Raportul administratorului 31.12.2021 Vizualizeaza
Raportul comisiei de cenzori 31.12.2021 Vizualizeaza
Situatii Financiare Anuale 2020
Bilant 31.12.2020 Vizualizeaza
Balanta de verificare 31.12.2020 Vizualizeaza
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2020 Vizualizeaza
Situatia modificarilor de capital propriu 31.12.2020 Vizualizeaza
Situatia fluxurilor de numerar 31.12.2020 Vizualizeaza
Situatia incasarilor si platilor 31.12.2020 Vizualizeaza
Raportul administratorului 31.12.2020 Vizualizeaza
Raportul de audit 31.12.2020 Vizualizeaza
Raportul comisiei de cenzori 31.12.2020 Vizualizeaza
Situatii Financiare Anuale 2019
Bilant 31.12.2019 Vizualizeaza
Balanta de verificare 31.12.2019 Vizualizeaza
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2019 Vizualizeaza
Raportul Administratorului 31.12.2019 Vizualizeaza
Raport de Audit 31.12.2019 Vizualizeaza
Raport Comisiei de Cenzori 31.12.2019 Vizualizeaza
Hotarare aprobare situatii financiare 31.12.2019 Vizualizeaza
Declaratie Art 30 2019 Vizualizeaza
Procese Verbale 2019
P.V. 28.05.2019 STV SRL Vizualizeaza
Situatii Financiare Anuale 2018
Bilant 31.12.2018 Vizualizeaza
Balanta de verificare 31.12.2018 Vizualizeaza
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2018 Vizualizeaza
Raport de audit 31.12.2018 Vizualizeaza
Hotarare Aprobare Bilant 2018 Vizualizeaza
Procese Verbale 2018
P.V. 18.05.2018 STV SRL Vizualizeaza
Situatii Financiare Anuale 2017
Bilant 31.12.2017 Vizualizeaza
Balanta de verificare 31.12.2017 Vizualizeaza
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2017 Vizualizeaza
Raportul administratorului 31.12.2017 Vizualizeaza
Hotarare aprobare situatii financiare 31.12.2017 Vizualizeaza
Declaratie Art 30 Bilant 2017 Vizualizeaza
Procese Verbale 2017
P.V. Sedinta al A.G.A 31.12.2017 Vizualizeaza
Situatii Financiare Anuale 2016
Bilant 31.12.2016 Vizualizeaza
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2016 Vizualizeaza
Raportul administratorului 31.12.2016 Vizualizeaza
Procese Verbale 2016
P.V. Sedinta al A.G.A 31.12.2016L Vizualizeaza